“ข้าวอินทรีย์วิถีคนไทย ภาคเหนือ” จ.เชียงใหม่

“ข้าวอินทรีย์วิถีคนไทย ภาคเหนือ” จ.เชียงใหม่

โครงการกระทิงแดง สปิริต โดยบริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด เห็นถึงความสำคัญของแนวคิด และการทำงานของเครือข่ายภาคประชาชนที่ขับเคลื่อนสังคมในประเด็นความมั่นคงทางด้านอาหาร และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงได้เข้าร่วมส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ จึงได้เกิดความร่วมมือระหว่างโครงการกระทิงแดง สปิริต และสวนบัวชมพู ณ จอมคีรี จัดกิจกรรม “ข้าวอินทรีย์ วิถีคนไทย (ภาคเหนือ)”

รายละเอียด >>

© 2015 KTD rights reserved
เลขที่ 288 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพ 10150