ประกาศรายชื่ออาสารที่ได้ยืนยัน SMS มาภายในวันที่ 2 ส.ค. 2560
กิจกรรม : เกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน บ้านบางแตน

*สำหรับอาสาสมัครที่ส่ง sms ยืนยันแล้วแต่ไม่มีรายชื่อสามารถแจ้งได้ที่เบอร์ 089-8906349 ทางทีมงานจะตรวจสอบความถูกต้องและ update รายชื่อให้อีกครั้งครับ

โพสวันที่ : 2 ส.ค. 2560

รายชื่อผู้ได้รับ SMS

1  กฤษณา แจะจันทร์ 32  มัณฑิกา ภู่มาลี
2  ขวัญจิตร์ ทับอาสา 33  มาริษา ลีภัทรกิจ
3  จรรยา สังข์แก้ว 34  เมธาวรินทร์ เจ้าสกุลดี
4  ชมดาว ฤกษ์ธนกิจ 35  เมษยา สุขสาคร
5  ชัยพฤกษ์ ลือเลิศสกุลชัย 36  รวีพล คงมา
6  ชาญฤทธิ์ โกกิละนันทน์ 37  ระพีพรรณ ศรศึก
7  ณัฐวดี วงศ์อยู่ 38  รัชนีวรรณ เชื้อสุวรรณ
8  ธณกร สว่างรัตน์ 39  ลภิธร ธีระกุลทอง
9  ธนวัน  พูลสมบัติ 40  ลักษณา  จันทร์ธร
10  ธนากร คงคอน 41  ลัทธพรรณ เฮงตระกูล
11  ธริษตร์ เจริญทรัพย์ 42  วิภา สิทธิพิทักษ์วงศ์
12  ธีรวุฒิ กุศลมโนมัย 43  ศักดา ฟักแฟง
13  ธีระวัฒน์ บ่อเงิน 44  สญาภา มยุรฤทธิ์ภิบาล
14  บุญรัตน์ ศรีสุขหวัง 45  สมชาย ขุนสวัสดิ์
15  เบญจมาศ จงดี 46  สมยศ ธิราศักดิ์
16  ปรารถนาอารี มูฮัมหมัดอัลโคลเลซ 47  สิทธิชัย มนกิจ
17  ปวีณา แก้วแก่นใจ 48  สิริพงศ์ ตติยรัตน์ภูมิ
18  ปัณณ์สิฐ  ใยอุ่น 49  สุกฤษฎิ์ แขพิมพ์พันธ์
19  ปัทมา แผงพันธ์ 50  สุกิจฐาน โพธิ์ทอง
20  ปิยะวดี สุคงคารัตนกุล 51  สุพัตรา เต่าสุวรรณ
21  พงศร มีวาสนา 52  สุภาพร ธาตุสุวรรณ
22  พนิดา โพธิ์บุตรดี 53  สุภิญญา โป้สมบุญ
23  พรชัย จันทราพูน 54  สุฬารัตน์ เงินหิรัญ
24  พรธีรา ธรรมชาติ 55  เสรี จันทราสถาพร
25  พรพล ตรีนวพร 56  อติภา กิจพ่อค้า
26  พลอยไพลิน จริยวิทยากุล 57  อนุสรณ์ บุษยวรพัฒน์
27  พัชรินทร์ บุญหนัก 58  อภิญญา เดชเสถียร
28  ภาวณา วงศ์อยู่ 59  อริณยภัสสร์ เลิศดิเรกรัตน์
29  ภีรภัทร์ จันทร์เมฆา 60  อานนท์ ศิริวัฒนาสากล
30  มณีรัตน์ สรรค์พฤกษ์สิน 61  อุบลวรรณ พึ่งประดิษฐ์
31  มณีวัลย์ บุตรอินทร์ 62  เอกวีร์ กลั่นปรีชา

** สำหรับอาสาสมัครที่ต้องการสละสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรม **

ส่ง sms เพื่อสละสิทธิ์ โดยระบุ ชื่อ-นามสกุล, เหตุผลที่เข้าร่วมไม่ได้ แล้วส่งมาที่เบอร์ (089)890-6349 ภายใน วันที่ 31 ก.ค. 2560 ปล.รบกวนแจ้งภายในเวลาที่กำหนด เพราะอาสาสมัครหลายท่านยังต้องการโอกาสสำหรับเข้าร่วมกิจกรรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (089)890-6349

** การเตรียมตัว **

1. เตรียมร่างกายและจิตรใจให้พร้อม ที่จะเป็นจิตอาสาลงแรงเพื่อผู้อื่น โดยไม่หวั่นต่อความยากลำบากที่รออยู่ข้างหน้า

2. อาสาจะพักในพื้นที่ เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้าน ดังนั้นการแต่งกายหรือชุดที่ใส่นอน ขอให้งดเว้นเสื้อคอลึกและเสื้อกล้าม รวมไปถึงเสื้อผ้าโป๊เปลือยทุกรูปแบบ

3. เตรียมกางเกงขายาวหรือขาสามส่วนสำหรับทำกิจกรรมทางน้ำ เพื่อป้องกันแมลงที่ไม่คาดคิดเช่น ยุง คุ่น และอื่นๆ

4. เตรียมถุงมือสำหรับทำกิจกรรมไปด้วย เช่น รองเท้าดำนา (หรือที่สามารถใส่เดินในท้องนาเวลาทำกิจกรรม), ถุงมือผ้า, ถุงมือหนัง, ถุงมือยาง (แบบหนา) ต้องเตรียมไปเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำกิจกรรม

5. ยาแก้โรคประจำตัว ยาทากันยุง อุปกรณ์กันยุง อาทิ ที่กันยุงแบบพกพา เป็นต้น

6. อาสาสมัครควรเตรียมตัว เตรียมอุปกรณ์สำหรับดูแลตัวเองให้พร้อมกับทุกสภาพอากาศ เช่น ครีมกันแดด (ถ้ามี), อุปกรณ์กันฝน (แล้วแต่สะดวก หาซื้อได้ที่ 7-11 ราคาถูกๆ) แต่ขอแบบไม่มี LOGO หรือลวดลายมากนัก, เสื้อกันหนาวสำหรับอากาศหนาว เป็นต้น (ตรวจสอบพยากรณ์อากาศล่วงหน้า)

7. เตรียมผ้าเช็ดตัว ผ้าถุง ผ้าขาวม้า เพื่อความสะดวกในการอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า

8. อุปกรณ์ส่องสว่าง เช่น ไฟฉาย

9. อุปกรรณ์การเขียนต่างๆ อาทิเช่น ปากกา ดินสอ สมุดจด เป็นต้น เพื่อไว้จดประเด็ดสำคัญๆ ที่อาสาสนใจ ในการทำกิจกรรมครั้งนี้

10. ทางทีมงานได้จัดเตรียมอุปกรณ์การนอนไว้ให้ อาทิ หมอน ผ้าปูพื้น ผ้าห่ม หรืออาสาจะนำมาเองก็ได้ เช่นถุงนอน ผ้าหุ่ม หรือหมอนใช้ส่วนตัว เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าพัก

 

** กฎระเบียบในการไปทำกิจกรรม กับกระทิงแดง สปิริต **

1. ห้ามดื่มสุราและ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด

2. ห้ามสูบบุหรี่

3. ห้ามกระทำพฤติกรรมเชิงชู้สาวและการบุกรุกสถานที่หลับนอนของเพศตรงข้าม

4. ห้ามมีการทะเลาะวิวาท

5. ห้ามมีสารเสพติดให้โทษ และอบายมุขทุกชนิดในการครอบครอง

6. ห้ามเล่นการพนัน

7. ห้ามออกจากพื้นที่กิจกรรมในยามวิกาล ไม่ว่ากรณีใดๆ ถ้ามีเหตุจำเป็นจริงๆ ให้แจ้งกับทางทีมงานที่ดูแลอาสาเพื่อความปลอดภัยในตัวและทรัพย์สินของอาสาเอง

** การเดินทาง **

นัดหมายเริ่มลงทะเบียน วันเสาร์ที่ 5 ส.ค.2560 เวลา 06.00 น. และออกเดินทางเวลา 07.00 น. ณ ห้องโถงประชาสัมพันธ์ชั้น 1 บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด เยื้อง Big C บางบอน, อยู่ระหว่างซอยเอกชัย 58 และ 60, ตรงข้ามซอยเอกชัย 69

- เดินทางด้วยรถตู้อนุสาวรีย์ ให้ขึ้น อนุสาวรีย์-เคหะธนบุรีฯ คิวรถอยู่ใกล้เคียงกับ รถตู้เมืองทอง ราคา 30 บาท >>> ลงหน้า Big C พระราม 2 >>> ข้ามฝั่งมาขึ้นรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง 20 บาท ลงที่ "ปากซอยเอกชัย 69"

- เดินทางด้วย BTS >>> มาลงที่สถานีวงเวียนใหญ่ >>> มาต่อรถเมล์ฝั่งขาออกจากเมือง สาย 76 >>> ลงหน้า Big C พระราม 2 >>> ข้ามฝั่งมาขึ้นรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง 20 บาท ลงที่ "ปากซอยเอกชัย 69"

- เดินทางด้วย BTS >>> มาลงที่สถานีวงเวียนใหญ่ >>> ลงต่อรถเมล์ฝั่งขาออกจากเมือง สาย 176 >>> ลงหน้า Big C บางบอน >>> ข้ามสะพานลอย

- เดินทางด้วย BTS >>> มาลงที่สถานีวุฒากาศ >>> เดินข้ามฝั่งมาถนนวุฒากาศฝั่งเข้าถนนเอกชัย >>> ต่อรถเมล์สาย 43 หรือ Taxi แจ้งว่า "ไปบริษัท กระทิงแดง ระหว่างเอกชัย 58 และ เอกชัย 60"

- เดินทางด้วยรถเมล์ >>> สาย ปอ.140 ขึ้นที่อนุสาวรีย์ฝั่ง Century >>> ลงหน้า Big C พระราม 2 >>> ข้ามฝั่งมาขึ้นรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง 20 บาท ลงที่ "ปากซอยเอกชัย 69"

 

**หมายเหตุ : ทางบริษัทไม่รับฝากรถยนต์ส่วนบุคคล และรถจักรยานยนต์ นะครับ**

◢ ใส่ข้อมูลตัวอย่าง แก้ไขเนื้อหา

© 2015 KTD rights reserved
เลขที่ 288 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพ 10150