0 0

ปลุกพลังในตัวเอง เพื่อก้าวเดินไปข้างหน้าร่วมกัน

ตาเชื่อว่า เมื่อจิตใจและร่างกายของเราเต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง จะทำให้ เราก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงฝ่าฟัน ปัญหาและอุปสรรคทุกอย่างให้ผ่าน พ้นไปได้การปล่อยให้กำลังใจเหือดแห้งไปตามกาลเวลาอาจส่งผลต่อพลังความ คิดและพลังชีวิตของเราได้ การได้พบปะ พูดคุย ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นถือเป็น การได้เติมพลังใจให้เพิ่มขึ้นได้ค่ะ

18 พฤศจิกายน

กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านกุดเชียงมี จ.ขอนแก่น วันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2560

© 2015 KTD rights reserved
เลขที่ 288 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพ 10150