เกษตรอินทรีย์ วิถีแห่งความยั่งยืน

เกษตรอินทรีย์ วิถีแห่งความยั่งยืน

“ข้าวอินทรีย์” คือข้าวที่ปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีตลอดกระบวนการผลิตหรือการทำนาทุกขั้นตอนที่ปฏิเสธสารเคมีทุกชนิด ทำให้ไม่มีสารพิษตกค้างในผลผลิต ไม่เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และร่างกาย หนึ่งในทางเลือกของผู้บริโภคที่รักสุขภาพ

รายละเอียด >>
ปลูกป่า ประสานใจ ปี 3

ปลูกป่า ประสานใจ ปี 3

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความสมบรูณ์ และสร้างประโยชน์สูงสุด มนุษย์ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติ ดูแลและจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ อย่างเหมาะสม พื้นที่ชุมชนชาวกะเหรี่ยง-กะหร่าง ของหมู่บ้านโป่งลึก-บางกลอย ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เป็นพื้นที่หนึ่งที่เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ต้องการสร้างความยั่งยืนในการอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์ ซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจของคนในชุมชน ที่จะร่วมกันจัดกา

รายละเอียด >>
อาสารวมใจ อนุรักษ์ทะเลไทย

อาสารวมใจ อนุรักษ์ทะเลไทย

ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลต่างๆ จะคงความอุดมสมบูรณ์ด้วยการอนุรักษ์หรือเสื่อมโทรมจากการทำลายล้วน เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ทั้งนั้นหากพิจารณาดูแล้วมนุษย์ทุกคนมีสิทธิที่จะกำหนดทิศทางความเปลี่ยนแปลงของ ท้องทะเลไทยว่าจะให้คงอยู่หรือสลายไป เช่นเดียวกันกับทะเล ท้องตมใหญ่อ.สวี จ.ชุมพร ที่คงความสมบูรณ์ ของทรัพยากรทางทะเลไว้ได้อย่างหลากหลายนั้นเกิดจากความร่วมมือของชุมชน และเยาวชนบ้านท้องตมใหญ่ ด้วยแนวคิดว่า ท้องต

รายละเอียด >>
ปลูกป่าใต้ทะเล ช่วยชาวเลรักษ์พะยูน ปี 3

ปลูกป่าใต้ทะเล ช่วยชาวเลรักษ์พะยูน ปี 3

ตลอดระยะเวลา 2ปี ชุมชนกลุ่มประมงพื้นบ้านสามนิเวศ และอาสาเรดบูล สปิริตได้ร่วมกันลงแรง ทำกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เพื่อฟื้นคืนระบบสามนิเวศ ประกอบด้วย กองหิน หญ้าทะเลและป่าชายเลน ของพื้นที่ชายฝั่งจันทบุรี ทำให้ในปี 2555ที่ผ่านมามีการพบร่องรอยของพะยูน ซึ่งบ่งชี้ได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ที่กำลังจะกลับคืนมา

รายละเอียด >>
Red Bull Spirit Unite 5

Red Bull Spirit Unite 5

กาลเวลาผันผ่านไปช่างรวดเร็วเสียจริง รู้สึกตัวอีกที เรดบูล สปิริต ก็ใกล้ครบรอบ 5 ขวบปีแล้ว หลายคนรอคอยการกลับมารวมตัวของเหล่าอาสาเรดบูล สปิริต ซึ่งถือเป็นกิจกรรมประจำปี ในกิจกรรมรวมพลังสดใสใจอาสา ปีที่ 5 ที่เรายังคงจัดขึ้นเฉกเช่นเคย

รายละเอียด >>

© 2015 KTD rights reserved
เลขที่ 288 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพ 10150