ปลูกป่าเลตรัง ฝั่งอันดามันรักษ์พะยูน

ปลูกป่าเลตรัง ฝั่งอันดามันรักษ์พะยูน

เสร็จสิ้นไปแล้วอย่างเป็นทางการ สำหรับโครงการกระทิงแดง สปิริต ปี 2557 กับกิจกรรมสุดท้ายของปี “ปลูกป่าเลตรัง ฝั่งอันดามันรักษ์พะยูน” ที่ได้เดินทางไปทำกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไกลถึงอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยร่วมมือกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด (บ่อหินฟามร์มสเตย์) พาอาสาสมัครกว่า 90 ชีวิต ไปเรียนรู้และสัมผัสถึงความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากร พร้อมกับลงแรงฟื้นฟูระบบนิเวศหญ้

รายละเอียด >>
ข้าวอินทรีย์ วิถีคนไทย จ.นครศรีธรรมราช

ข้าวอินทรีย์ วิถีคนไทย จ.นครศรีธรรมราช

“1คน 1แปลง 1ไร่ เพื่อคนที่เรารัก” คำจำกัดความเกี่ยวกับการปลูกข้าวอินทรีย์ของ ป้าบุญเรือน ทองจำรัส ทำให้เราคิดถึงกลุ่มข้าวอินทรีย์ครบวงจร ชุมชนบ้านยางยวน จ.นครศรีธรรมราช ที่โครงการกระทิงแดง สปิริต พาอาสาสมัครไปร่วมลงแรงเรียนรู้ผ่านกิจกรรม “ข้าวอินทรีย์ วิถีคนไทย” เมื่อวันที่ 26-27 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา

รายละเอียด >>
ควันหลงกิจกรรมรักษ์เล รักษ์ป่า เมืองระนอง จ.ระนอง

ควันหลงกิจกรรมรักษ์เล รักษ์ป่า เมืองระนอง จ.ระนอง

เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน 2557ที่ผ่านมา โครงการกระทิงแดง สปิริต จัดกิจกรรม “รักษ์เล รักษ์ป่า เมืองระนอง” ขึ้น พาอาสาสมัครกว่า 80 คน ไปเรียนรู้วิถีชีวิตและความสำคัญของระบบนิเวศชายฝั่งทะเลของคนในชุมชนบ้านชีมี ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง ว่ามีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลควบคู่ไปกับการอนุรักษ์อย่างไร

รายละเอียด >>
รักษ์ป่าต้นน้ำ สู่วิถีความยั่งยืน จ.เชียงราย

รักษ์ป่าต้นน้ำ สู่วิถีความยั่งยืน จ.เชียงราย

เกิดจากการรวมตัวกันของชุมชนในพื้นที่ครอบคลุมต้นน้ำและขุนน้ำที่เป็นแหล่งกำเนิดแม่น้ำลาว ซึ่งแม่น้ำลาวนี้ถือเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำสายหลักของจังหวัดเชียงรายไหลผ่านทั้ง ๕ อำเภอ ได้แก่ อ.เวียงป่าเป้า อ.แม่สรวย อ.แม่ลาว อ.เมือง และ อ.เวียงชัย มีความยาวรวม ๑๕๐ กิโลเมตร หล่อเลี้ยงภาคการเกษตรทั้ง ๔๐๐ กว่าชุมชน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างมากสำหรับชาวบ้านคือ การเข้ามาสัมปทานเหมืองแร่ของนายทุน ท

รายละเอียด >>
รวมพลังสดใสใจอาสา ปีที่ 6

รวมพลังสดใสใจอาสา ปีที่ 6

ครบรอบ 6 ปีแล้ว กับกิจกรรมที่ทุกคนรอคอย รวมพลังสดใส ใจอาสา ปีที่ 6 ในทุกๆ ปี เรดบูล สปิริต จะจัดกิจกรรมเพื่อรวมอาสาสมัครครั้งใหญ่ ที่เคยร่วมกิจกรรมตลอดในทุก ๆ ปีที่ผ่านมา ให้กลับมาพบกันอีกครั้ง โดยกิจกรรม “รวมพลังสดใส ใจอาสา ปี6” นี้ จะพาอาสาสมัครทุกคนเดินทางไปยัง ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เพื่อร่วมกันเสริมแรง และเป็นกำลังใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ปร

รายละเอียด >>

© 2015 KTD rights reserved
เลขที่ 288 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพ 10150