ข้าวอินทรีย์ วิถีคนไทย ภาคเหนือ

ข้าวอินทรีย์ วิถีคนไทย ภาคเหนือ

จบลงไปแล้ว กับกิจกรรมสุดท้ายของปี “ข้าวอินทรีย์ วิถีคนไทย” (ภาคเหนือ) ซึ่งปีนี้ก็เป็นครั้งที่ 2 ที่กระทิงแดง สปิริต ได้พาอาสาสมัครกลับมาทำกิจกรรมที่ สวนบัวชมพู ณ จอมคีรี ร่วมกับ กลุ่มฟาร์มม่วนใจ๋

รายละเอียด >>
ปลูกป่าใต้ทะเล ช่วยชาวเลรักษ์พะยูน

ปลูกป่าใต้ทะเล ช่วยชาวเลรักษ์พะยูน

ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งภาคตะวันออก มีความสำคัญต่อระบบนิเวศของประเทศอย่างไร? เป็นทั้งแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ ลดการกัดเซาะชายฝั่ง แหล่งอาหารให้กับสัตว์น้ำน้อยใหญ่ แนวปะทะคลื่น เป็นต้น แม้ว่าทรัพยากรทางทะเล

รายละเอียด >>
รู้ภาษามือ อ่านภาษาตา สู่ภาษาใจ ปี 3

รู้ภาษามือ อ่านภาษาตา สู่ภาษาใจ ปี 3

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2511 และได้เปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2512 โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนสอนคนหูหนวกจังหวัดขอนแก่น ในระยะแรกโรงเรียนได้เปิดสอนในระดับประถมศึกษาเท่านั้น ต่อมาจำนวนนักเรียนได้เพิ่มขึ้น จึงขยายอาคารเรียนและสถานที่รองรับให้มากขึ้น รวมไปถึงได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นพร้อมกับเปลี่ยนชื่อโรงเรียนมาเป็น “โรงเรียนโ

รายละเอียด >>
สร้างอาหารให้สัตว์ป่า สู่ความสมดุลที่ยั่งยืน

สร้างอาหารให้สัตว์ป่า สู่ความสมดุลที่ยั่งยืน

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เป็นพื้นที่ ป่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยประมาณ 1,821,728 ไร่ มีความหลากหลาย ของธรรมชาติ ทรัพยากรยังคงความ อุดมสมบูรณ์ เป็นต้นน้ำของ 2 แม่น้ำที่ สำคัญ ก็คือ แม่น้ำเพชรบุรี และแม่น้ำปราณ บุรี ทั้งยังเป็นพื้นที่เตรียมการเพื่อประกาศ ขึ้นเป็นมรดกโลก!!! แต่เพราะความอุดม สมบูรณ์ ทางทรัพยากรธรรมชาติในผืนป่า แห่งนี้

รายละเอียด >>
ข้าวอินทรีย์ วิถีคนไทย(ภาคอีสาน) จ.สุรินทร์

ข้าวอินทรีย์ วิถีคนไทย(ภาคอีสาน) จ.สุรินทร์

ใครว่าไปภาคอีสานแล้วจะเจอแดดร้อนๆ พื้นที่แห้งแล้ง กิจกรรมกระทิงแดง สปิริต ครั้งนี้ เราทำกิจกรรมกันในบรรยากาศที่สบายๆ มาพร้อมกับสายฝนโปรยปรายพอให้ชุ่มฉ่ำ เป็นครั้งที่ 2 แล้วที่เรากลับมาทำกิจกรรม “ข้าวอินทรีย์ วิถีคนไทย (ภาคอีสาน)” ณ หมู่บ้านโดนเลง ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ นี้อีกครั้ง ยังคงได้การต้อนรับที่อบอุ่นจากพ่อๆ แม่ๆ ชุมชนทมอเหมือนเดิม การทำกิจกรรมในครั้งนี้ไม่ใช่แค่เพียงมาศึกษาถึงวิถีการท

รายละเอียด >>
ข้าวอินทรีย์ วิถีคนไทย (ภาคกลาง) จ.นครปฐม

ข้าวอินทรีย์ วิถีคนไทย (ภาคกลาง) จ.นครปฐม

ทั้งพี่น้องเกษตรกรและเหล่าอาสาสมัครต่างชุ่มฉ่ำหัวใจไปตามๆ กัน ในบรรยากาศของการทำนาหน้าฝนกับกิจกรรม “ข้าวอินทรีย์ วิถีคนไทย (ภาคกลาง)” จ.นครปฐม ที่ไม่ใช่แค่ได้เรียนรู้ถึงแนวคิดและขั้นตอนต่างๆ ของการทำเกษตรอินทรีย์ แต่ยังเป็นการสร้างความเข้าใจและเห็นถึงคุณค่าซึ่งกันและกันระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตอาหารปลอดภัยและอาสาสมัครที่เปรียบเสมือนผู้บริโภค

รายละเอียด >>
อนุรักษ์ปากน้ำปราณฯ ประมงพื้นบ้านที่ยั่งยืน

อนุรักษ์ปากน้ำปราณฯ ประมงพื้นบ้านที่ยั่งยืน

เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรม “อนุรักษ์ปากน้ำปราณ ประมงพื้นบ้านที่ยั่งยืน” เมื่อวันเสาร์และวันอาทิตย์ ที่ 25-26 เมษายน ที่ผ่านมา โดยครั้งนี้โครงการกระทิงแดง สปิริต ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรทำประมงปากน้ำปราณ ณ หมู่ที่ 2 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ พาอาสาสมัครกว่า 70 ชีวิต ไปร่วมเรียนรู้วิถีการทำประมงพื้นบ้านควบคู่ไปกับงานอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

รายละเอียด >>
วิถีปากพญา อนุรักษ์โลมาอย่างยั่งยืน

วิถีปากพญา อนุรักษ์โลมาอย่างยั่งยืน

ประมงพื้นบ้านเป็นอีกหนึ่งอาชีพในวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่งทะเลที่มีความเกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่ยังส่งผลต่อรายได้และความสุขของคนในชุมชนการลุกขึ้นมาร่วมกันสร้างกระบวนการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นในชุมชนของตนเองจึงมีความจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ส่งผลให้เกิดเป็นแนวทางและยุทธศาสตร์ต่างๆมากมายในการที่จะฟื้นฟูดูแลทดแทนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์

รายละเอียด >>
รักษ์ป่าต้นน้ำ สู่วิถีความยั่งยืน ปี 2

รักษ์ป่าต้นน้ำ สู่วิถีความยั่งยืน ปี 2

กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ป่าและสายน้ำของเครือข่ายชุมชนรักษ์ป่าต้นน้ำแม่ลาว ที่ทำร่วมกันในทุกปี ส่งผลให้ป่าที่ใกล้เสื่อมโทรมกลับมาสมบูรณ์ขึ้นอีกครั้ง ด้วยความตระหนักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติรอบตัวของชุมชนที่คอยเฝ้าระวังไม่ให้ใครมาทำลายด้วยคติที่ว่า “ข้าวตำ น้ำตัก” คือการกินอยู่โดยอาศัยธรรมชาติ ชาวบ้านจึงต้องช่วยกันดูแล เกื้อกูลต่อธรรมชาติ มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง เมื่อป่าต้นน้ำดีก็จะมีแหล่งอาหารธรร

รายละเอียด >>

© 2015 KTD rights reserved
เลขที่ 288 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพ 10150