กิจกรรม “เกษตรอินทรีย์ วิถีคนต้นน้ำแม่ฮาว”

กิจกรรม “เกษตรอินทรีย์ วิถีคนต้นน้ำแม่ฮาว”

วันที่ 4 – 5 มีนาคม 2560 ณ เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ต้นน้ำแม่ฮาว ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

รายละเอียด >>

© 2015 KTD rights reserved
เลขที่ 288 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพ 10150